Psykoterapian perusvalmiudet 30 op 1v (psykoterapeuttikoulutuksen edellyttämät lisäopinnot)

Seuraava koulutus alkaa tammikuussa 2018 yhteistyössä Hämeen kesäyliopiston kanssa Hämeenlinnassa.

Koulutus täyttää yliopistojen psykoterapeuttikoulutuksien edellyttämien lisäopintojen kriteerit.Koulutuksen seminaarit toteutetaan Hämeen Kesäyliopiston tiloissa Hämeenlinnan Verkatehtaalla, Verkatehtaankuja 8.

Tavoitteet

 • antaa yleisnäkemys psykoterapiaan
 • lisätä psykoterapeuttisia valmiuksia
 • antaa perustaa psykoterapeuttiselle työtavalle sosiaali- ja terveysalan potilastyössä sekä muissa palvelualan työtehtävissä.

Koulutus täyttää psykoterapeuttikoulutuksen edellyttämien valmiusopintojen kriteerit yliopistojen psykoterapiakoulutuskonsortion vaatimusten mukaan.

Toteutus

Koulutus toteutetaan monimuotoopiskeluna. Opiskelu perustuu prosessi- muotoiseen työskentelyyn ja oman työn kehittämiseen. Aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen on välttämätöntä.

Koulutuksen rakenne

Koulutus sisältää kerran kuukaudessa toteutettavat teoria- ja työnohjaus- seminaarit (yhteensä 20 seminaari- päivää), kirjalliset tehtävät, yksilö- ja ryhmätyöt, kirjallisuuteen perehtymisen sekä opinnäytetyön, joka on omaan työhön liittyvä kehittämistyö.

Koulutuksen sisältö

Opintojen sisältö koostuu seuraavista teemoista:

 • ihmisen psyykkinen kasvu ja kehitys
 • lasten, nuorten ja aikuisten psykiatriset häiriöt, häiriöiden tutkiminen, diagnostiikka ja erotusdiagnostiikka
 • lasten, nuorten ja aikuisten psykiatristen häiriöiden hoito ja kuntoutuksen
  menetelmät
 • mielenterveystyötä koskeva lainsäädäntö ja etiikka, sekä mielenterveystyön ja psykiatrisen hoidon palvelujärjestelmä
 • psykoterapian erityiset ja yleiset vaikuttavuustekijät
 • mikä on ja mikä ei ole psykoterapiaa
 • mitä ominaisuuksia psykoterapeutilta edellytetään
 • opinnäytetyö

Koulutuksen ohjelma

Tulevan koulutuksen päivämäärät tarkentuvat toukokuun 2017 aikana.

KOULUTUKSEN AVAUS
Orientaatio opiskeluun
HOPS
Ryhmäytyminen
Mitä on psykoterapia
Mitä on työnohjaus
Psykoterapiamuodot
Psykoterapeuttinen sanasto

YKSILÖN PSYYKKINEN KASVU JA KEHITYS
Ihmisen elämänkestoinen psyykkinen kasvu ja kehitys
Mielen rakentuminen
Ylisukupolvisuus

PSYKOTERAPIAN VAIKUTTAVUUS JA MENETELMÄT
Psykoterapian vaikuttavat tekijät
Psykoterapeuttinen vuorovaikutus
Transferenssi, vastatransferenssi, projektio, projektiivinen identifikaatio

MIELENTERVEYS JA PSYKIATRINEN DIAGNOSTIIKKA
Lasten, nuorten ja aikuisten mielenterveys ja sen häiriöt
Psykiatrinen diagnostiikka ja erotusdiagnostiikka

ELÄMÄNKAARI, TRAUMAT JA KRIISIT
Kehitykselliset ja traumaattiset kriisit
Eri-ikäiset psykoterapiassa
Sijaistraumatisoituminen ja siltä suojautuminen

RYHMÄNOHJAUKSEN PERUSTEET
Ryhmäprosessi
Ryhmädynamiikka
Ryhmän ohjaajan perustaidot

PSYKIATRINEN HOITO- JA KUNTOUTUSJÄRJESTELMÄ, PSYKOTERAPEUTTINA TOIMIMINEN
Psykiatriset hoito- ja kuntoutusmuodot
Psykiatrinen hoito- ja kuntoutusjärjestelmä
Psykoterapeuttina toimimista ohjaavat lait ja asetukset

PARI – JA PERHETERAPIA
Parisuhdedynamiikka
Vanhemmuus
Perheen kehitysvaiheet ja – haasteet
Perhedynamiikka
Uusperheet

KLIININEN SEMINAARI

PÄÄTÖSSEMINAARI
Kirjallisten kehittämistehtävien käsittely

Kouluttajat

Vastuukouluttajana toimii Koulutuspäällikkö, Psykologi, Kouluttajapsykoterapeutti Jani Lehtinen, jani.lehtinen@psyk.fi

Kustannukset:

Hämeenlinna: Koulutuksen hinta on 2100 €, joka sisältää koulutuksen materiaaleineen, mikäli koulutuksen suorittaa oppisopimuksena on koulutuksen hinta 2700€.

Hakeminen:

Huomaa, että hakemus on sitova. Mikäli ei muusta kuin sairaudesta johtuen ota opiskelupaikkaa vastaan, on hakija velvollinen maksamaan ensimmäisen lukukauden opintomaksun.

Oheisesta linkistä pääset täyttämään hakemuksen.

HAKULOMAKE HÄMEENLINNA

Hakuaika päättyy 15.12.2017

Lisätietoa

Lisätietoa koulutuksesta saa Jani Lehtiseltä, jani.lehtinen@psyk.fi