PARIPSYKOTERAPIAN TÄYDENNYSKOULUTUS

PARIPSYKOTERAPIAN TÄYDENNYSKOULUTUS Syksy 2018 – Kevät 2019 HÄMEENLINNA.

ENNAKKOTIETONA PARIPSYKOTERAPIAN TÄYDENNYSKOULUTUS Kevät 2018 – Syksy 2018 OULU.  (Vahvistetaan toukokuun 2017 aikana)

Seuraava koulutus uudistetulla ohjelmalla alkaa tammikuussa 2018 Oulussa yhteistyössä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston kanssa ja syyskuussa 2018 yhteistyössä Hämeen kesäyliopiston kanssa Hämeenlinnassa.

Koulutuksen laajuus: 30 op

Suomen Psykologinen Instituutti ja Hämeen Kesäyliopisto järjestävät yhteistyössä vuoden kestoisen
paripsykoterapian täydennyskoulutuksen. Koulutus on suunnattu perheterapeuteille ja muille
psykoterapeuteille, jotka tekevät työtä parien kanssa. Perhepsykoterapeuteille koulutus antaa pätevyyden
toimia Kela:n pariterapeuttina. Muille psykoterapeuteille koulutus antaa valmiuksia ymmärtää parisuhdetta  ja sen dynamiikkaa paritapaamisissa.

Koulutuksessa tutustutaan parisuhteen luomiseen ja siinä elämisen  haasteisiin psykoanalyyttisen paripsykoterapian teorian valossa. Tunnekeskeisen pariterapian seminaarissa  avataan kiintymyssuhdeteoriaan perustuvaa pariterapiamenetelmää. Paripsykoterapian integratiivinen
tutkimusjakso antaa mallin kokonaisvaltaiseen tilanteen arviointiin ja työskentelyn aloittamiseen parin  kanssa. Kouluttajina on lisäksi erityisasiantuntijoita parisuhteen seuraavista erityiskysymyksistä: Uusperhe  ja parisuhde, parisuhdeväkivalta ja seksuaaliterapia. Kliinisessä seminaarissa paneudutaan opiskelijoiden  tuomiin hoidollisiin kysymyksiin pariterapiaprosesseissa. Opiskelijat lukevat ja reflektoivat koulutuksen  aikana aiheisiin liittyvää kirjallisuutta ja artikkeleita sekä kirjoittavat itse artikkelin jostakin parisuhteeseen ja  paripsykoterapiaan liittyvästä kysymyksestä.

Sisältö:

1-2 päivä
Orientaatio koulutukseen
Paripsykoterapiasuuntaukset
Paripsykoterapia muiden psykoterapioiden joukossa
Parisuhteen ja paripsykoterapian määrittelyä
Kiintymyssuhdeteoria aikuissuhteissa

3 pv

Seksuaaliterapia
4 pv
Terapiatyön vaikuttavuuden arviointi ja sen vaikutus työskentelyyn
5-6 pv
EFT – Tunnekeskeinen pariterapia
7-8 pv
Avioero ja pariterapia erotilanteessa,  Ero ratkaisu vai pako, pariterapiasta vanhemmuusterapiaaUusperhe ja parisuhde
9 pv
Ylisukupolvisuuden ja yksilön kasvuhistorian merkitys parisuhteessa Psykoseksuaalinen kehitys tytöstä naiseksi ja pojasta mieheksi
Samaa sukupuolta olevat parit, seksuaalisen identiteetin kirjo
10 pv
Integratiivinen paripsykoterapian tutkimusjakso
11 pv
Parisuhdeväkivalta
12 pv
Uskottomuus parisuhteessa ja paripsykoterapiassa
13-14 pv
Kliininen seminaari
Opiskelijat lähettävät kouluttajalle kuvauksen pariterapiaprosessista
ja kysymyksen, jota itse tässä suhteessa terapeuttina tällä hetkellä
pohtii. Kysymyksiä käsitellään seminaarissa ryhmässä
työnohjauksellisesti
15-16 pv
Päätösseminaari
Artikkelien käsittely

Toteutus:

Koulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena. Kontaktipäiviä on 16,
minkä lisäksi pienryhmätyöskentelyä, itsenäistä opiskelua, yksilöllisiä tehtäviä sekä
pienimuotoinen lopputyö. Luettavasta kirjallisuudesta kirjoitetaan yksilölliset kirjareflektiot.
Koulutukseen otetaan 18 opiskelijaa ilmoittautumisjärjestyksessä. Päivät 3-12 eivät välttämättä etene esitetyssä järjestyksessä ja osa päivistä toteutetaan hieman suuremmissa seminaareissa.

Kustannukset:

Koulutuksen hinta on 2000€ (KAHDESSA ERÄSSÄ), JOKA SISÄLTÄÄ KOULUTUKSEN MATERIAALEINEEN. MIKÄLI KOULUTUKSEN SUORITTAA OPPISOPIMUKSENA ON KOULUTUKSEN HINTA 2480 €

Hakeminen:

Opiskelijalla tulee olla suoritettuna vähintään et-tason psykoterapiakoulutus tai muu soveltuva koulutus ja työ, joka sisältää pariterapiaa. Koulutukseen valitaan opiskelijat ilmoittautumisjärjestyksessä. Hakeminen tapahtuu täyttämällä sähköinen hakemus.

Huomaa, että hakemus on sitova. Mikäli ei muusta kuin sairaudesta johtuen ota opiskelupaikkaa vastaan,
on hakija velvollinen maksamaan ensimmäisen lukukauden opintomaksun.

Oheisesta linkistä pääset täyttämään hakemuksen Hämeenlinnan koulutukseen.

HAKULOMAKE HÄMEENLINNA 

Hakuaika Hämeenlinnan koulutukseen päättyy 1.9.2018

Tiedustelut:

Jani Lehtinen, jani.lehtinen@psyk.fi